Granerød Miljøsanering

Vi utfører følgende oppgaver.

Fuktskader i bygninger vil vanligvis gi muggsoppvekst. Dette kan gi betydelige helseproblemer.

Muggsoppsanering

Mange har opplevd oversvømmelser i kjelleren. Oversvømmelsen kan skylde at regnvann trenger inn eller at kloakk komme opp fra sluk.

Tekstboks: Vann og Kloakksanering

Mange opplever fuktproblemer i kjellere. En krypkjeller er det arealet i en bolig som oftest blir glemt inspisert og vedlikeholdt grunnet vanskelig tilkomst og dårlig tilgjengelighet.

Montering av krypgrunns avfukter

Tekstboks: Rengjøring etter flytting eller etter du har pusset opp.
Vi utfører også tepperens og luktsanering som for eksempel etter røyklukt.

Renhold

Kalkblåsing er en miljøvennlig rengjøringsmetode for fjerning av muggsopp, tagging på husvegg/ murvegg, rust, sot. Fjerne maling uten å skade vegg.

Kalkblåsing

Fasaderengjøring, Blodskader/dødsfall, brannskader, Oljesanering, Luktsanering, Rotter og mus.

Diverse

Tekstboks: Mer info
Tekstboks: Mer info

Produktliste

Basement Flood Repair, vannskader Extraction, Flood Restaurering, Toronto

Neste side

Commercial Cleaning Specialist