Granerød Miljøsanering

Tekstboks: Muggsoppsanering
Produktsammendrag

· Luftveisirritasjoner

· Øyeirritasjoner

· Unormal tretthet

Disse er de vanligste plagene i innemiljøer med fuktskade. Enkelte personer opplever at plagene øker i fuktig vær.

Kjelleraktig lukt og synlig fukt er gode indikasjoner på muggsopp, men ikke alle sopparter avgir lukt. Dyrkingstester av svevestøvet er trolig den sikreste måten å påvise om det er muggsopp i inneluften.

For å fjerne muggsopp i innemiljøet, må det underliggende fuktproblemet løses. Fuktproblemer kan ha mange årsaker som f.eks., vanninntrenging gjennom kjellermuren, lekkasje fra tak, lekkasjer fra vannrør og kondens mot kaldflater ved dårlig isolering. Etter at fuktproblemet er løst, må alt mugg- og råteskadet materiale inkludert isolasjon skiftes.

Ved fortsatte allergiplager etter muggsanering, kan det være nødvendig å osonbehandle bygningen for å bryte ned luktstoffer og mykotoksiner som har festet seg til porøse overflater, møbler, tekstiler, og lignende

Muggsoppinfiserte flater og tilstøtende flater som kan tenkes å ha vært i kontakt med muggsoppinfiserte materialer må rengjøres mekanisk. All synlig vekst av muggsopp må fjernes. Den mekaniske rengjøringen bør kombineres med bruk av et effektivt desinfiserende middel.

Muggskade i en leilighet.

Slik kontakter du oss:

Telefon:           93 64 80 24

 

E-post:            post@granerod.no