Granerød Miljøsanering

Tekstboks: Vann og kloakksanering
Produktsammendrag

Mange har opplevd oversvømmelser i kjelleren. Oversvømmelsen kan skylde at regnvann trenger inn eller at kloakk komme opp fra sluk. Selv om oversvømmelsen er kortvarig og bygggtørkere anvendes, kan det oppstå store muggsproblemer i treverk, tepper, isolasjon o.l.

For mye vann brukt ved vasking og spesielt tepperensing kan gi samme type problemer. Fuktinntrenging gir nesten alltid muggvekst. Soppsporer og gassformige mykotoksiner følger luftgangen opp i boarelet over.

Mange får allergier og opplever unormal tretthet.

En undersøkelse antyder at fuktskader i mur gir større plager enn i tre.

Vi kan hjelpe til med å vaske og desinfisere.

Vi sørger også for å bruke tørke maskiner som avfuktere og vifter så det kan bli et sundt miljø igjen.

Her ser vi en vann skade

Slik kontakter du oss:

Telefon:           93 64 80 24

 

E-post:            post@granerod.no

flooded basement