Granerød Miljøsanering

Tekstboks: Kryppgrunnsavfukter
Produktsammendrag

Mange opplever fuktproblemer i kjellere. En krypkjeller er det arealet i en bolig som oftest blir glemt inspisert og vedlikeholdt grunnet vanskelig tilkomst og dårlig tilgjengelighet.

Årsaken er i de fleste tilfelle at den relative fuktigheten i kjelleren overstiger 70 % eller at man har kuldeflater/kuldebroer på grunn av for dårlig isolasjon slik at fuktigheten kondenserer på vegger eller i vegger.

Hus med uteluft-ventilerte krypkjellere som var vanlig byggeskikk på 70 tallet er spesielt utsatt for fuktskader. Skadene kan være vanskelig å oppdage, og er ofte omfattende fordi skadeutviklingen har pågått over lang tid før de blir oppdaget.

Fuktskadene oppdages ofte for sent, og i verste fall kan mugg og råtesoppskader resultere i svært høye utbedringskostnader. I krypkjellere som er uteluft-ventilerte fører dette i mange tilfeller til at det blir en høyere relativ fuktighet (RF) som igjen danner grobunn for muggsopp, bakterier og dårlig lukt.

Vi har den nødvendige kompetanse som skal til for å montere avfuktingsanlegg. Fuktskadene oppdages ofte for sent, og i verste fall kan mugg og råtesoppskader resultere i svært høye utbedringskostnader.

Ring oss for en prat om kjelleren din og hør hva vi kan gjøre for deg i forhold til de fukttekniske problemer du måtte ha.

Avfukter

Slik kontakter du oss:

Telefon:           93 64 80 24

 

E-post:            post@granerod.no