Granerød Miljøsanering

Tekstboks: Luktsanering
Produktsammendrag

Luktfjerning og eliminering av stank. Vi fjerner all lukt som overhode kan la seg fjerne med dagens metoder.

lik, biologisk materiale råttent kjøtt, gammel melk, røyk fra brann, tobakksrøyk, mugg, lukt fra kjøl og frys, brent gummi, avløp/kloakk, avføring, urin, dieselolje, fyringsolje, harsk lukt og brent kjøtt. Lukt som ikke kan fjernes med våre metoder krever rivning av kilden.

Sanering med høytrykksspyling

Slik kontakter du oss:

Telefon:           93 64 80 24

 

E-post:            post@granerod.no